CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 44. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 25270 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 45. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 27252 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 33. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 29118 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 31. Xác nhận vào đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ; đơn đề nghị thăm viếng mộ liệt sĩ. UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 26240 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 48. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 40470 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 26. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 24913 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 27. Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 26174 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 28. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 21516 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 4. Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 21243 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 7. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 21262 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 8. Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 22616 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã An Khương Lao động - TBXH (X) 23963 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã An Khương Đất đai (X) 27073 2
14 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã An Khương Đất đai (X) 28306 2
15 Đính chính Giấy chứng nhận do UBND cấp huyện đã cấp UBND xã An Khương Địa chính (X) 7912 2
16 Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận. UBND xã An Khương Địa chính (X) 11921 2
17 Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. UBND xã An Khương Địa chính (X) 10610 2
18 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; UBND xã An Khương Địa chính (X) 10591 2
19 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất UBND xã An Khương Địa chính (X) 11372 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. (Không có nghĩa vụ tài chính) UBND xã An Khương Địa chính (X) 10667 3 Nộp hồ sơ mức 3