CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000748.000.00.00.H10 - Cải chính hộ tịch Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 12082 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.000748.000.00.00.H10 - Bổ sung hộ tịch Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 11217 Một phần
3 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 9194 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.001669.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Thành phố Đồng Xoài Hộ tịch (H) 4076 Một phần Nộp hồ sơ
5 2.000477.000.00.00.H10 - 7. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 3331 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010940.000.00.00.H10 - 21. Công bố cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện, cơ sở cai nghiện ma túy công lập đủ điều kiện cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 3990 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010939.000.00.00.H10 - 20. Công bố lại tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 4087 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.004946.000.00.00.H10 - 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 4402 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.004944.000.00.00.H10 - 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 4079 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001942.000.00.00.H10 - 6. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Thành phố Đồng Xoài Lao động - TBXH (H) 3735 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.000559.000.00.00.H10 - Giấy phép hoạt động đối với điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ. Thành phố Đồng Xoài Y tế (H) 4531 Toàn trình Nộp hồ sơNộp hồ sơ
12 1.001138.000.00.00.H10 - Cấp Giấy phép hoạt động đối với trạm sơ cấp cứu chữ thập đỏ Thành phố Đồng Xoài Y tế (H) 4373 Toàn trình Nộp hồ sơNộp hồ sơ
13 2.000552.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy phép hoạt động đối với trạm, điểm sơ cấp cứu chữ thập đỏ khi thay đổi địa điểm Thành phố Đồng Xoài Y tế (H) 4396 Toàn trình Nộp hồ sơNộp hồ sơ
14 2.000356.000.00.00.H10 - Tặng thưởng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Thành phố Đồng Xoài Nội vụ (H) 3305 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.001659.000.00.00.H10 - 6. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Thành phố Đồng Xoài Giao thông vận tải (H) 4101 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.003930.000.00.00.H10 - 5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Thành phố Đồng Xoài Giao thông vận tải (H) 4112 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.006391.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Thành phố Đồng Xoài Giao thông vận tải (H) 4078 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.003970.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Thành phố Đồng Xoài Giao thông vận tải (H) 4246 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.004002.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Thành phố Đồng Xoài Giao thông vận tải (H) 4008 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.004047.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. Thành phố Đồng Xoài Giao thông vận tải (H) 4144 Toàn trình Nộp hồ sơ