Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND Xã Tân Tiến Quân sự (X) 1 8520
2 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND Xã Tân Tiến Quân sự (X) 15 8620
3 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND Xã Tân Tiến Quân sự (X) 10 9406
4 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung UBND Xã Tân Tiến Quân sự (X) 10 8908
5 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND Xã Tân Tiến Quân sự (X) 10 8911
6 5. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. UBND Xã Tân Tiến Quân sự (X) 10 8979
7 6. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng UBND Xã Tân Tiến Quân sự (X) 10 9087
8 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến UBND Xã Tân Tiến Quân sự (X) 10 9116
9 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND Xã Tân Tiến Công thương (X) 20 345 Nộp hồ sơ mức 3
10 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã UBND Xã Tân Tiến Công thương (X) 20 313 Nộp hồ sơ mức 3