# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001960.000.00.00.H10 - 11. Cấp chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên tham gia chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục hoặc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 8004 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.010590.000.00.00.H10 - 3. Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 14909 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000282.000.00.00.H10 - 8. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện. Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 5185 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010591.000.00.00.H10 - 4. Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập Thị xã Chơn Thành Lao động - TBXH (H) 6497 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.000748.000.00.00.H10 - Thay đổi hộ tịch Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 12835 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.000554.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 14536 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000547.000.00.00.H10 - Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch) Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 15251 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.000893.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 14663 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000513.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 13645 Một phần Nộp hồ sơ
10 2.000497.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Thị xã Chơn Thành Hộ tịch (H) 14812 Một phần Nộp hồ sơ
11 2.001880.000.00.00.H10 - 23. Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 12314 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004634.000.00.00.H10 - 8. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 5977 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004644.000.00.00.H10 - 7. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 7142 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.001740.000.00.00.H10 - 25. Đăng ký hoạt động cơ sở in Thị xã Chơn Thành Văn hóa - Thông tin 3096 Toàn trình Nộp hồ sơ