Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 14. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 401 Nộp hồ sơ mức 4
2 15. Cấp giấy phép phổ biến phim Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 768 Nộp hồ sơ mức 4
3 16. Cấp giấy phép phổ biến phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim (do các cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 1176 Nộp hồ sơ mức 4
4 17. Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 424 Nộp hồ sơ mức 4
5 18. Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 384 Nộp hồ sơ mức 4
6 19. Cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 740 Nộp hồ sơ mức 4
7 20. Cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 1335 Nộp hồ sơ mức 4
8 21. Cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 341 Nộp hồ sơ mức 4
9 22. Cấp giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 1116 Nộp hồ sơ mức 4
10 23. Cấp giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 1395 Nộp hồ sơ mức 4
11 24. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 51 Nộp hồ sơ mức 4
12 25. Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 57 Nộp hồ sơ mức 4
13 26. Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 53 Nộp hồ sơ mức 4
14 27. Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 56 Nộp hồ sơ mức 4
15 28. Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 38 Nộp hồ sơ mức 4
16 29. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 1206 Nộp hồ sơ mức 4
17 30. Cấp giấy phép cho phép tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc địa phương ra nước ngoài biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 1126 Nộp hồ sơ mức 4
18 31. Cấp giấy phép cho đối tượng thuộc địa phương mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 5 265 Nộp hồ sơ mức 4
19 32. Cấp giấy phép tổ chức thi người đẹp, người mẫu trong phạm vi địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 10 257 Nộp hồ sơ mức 4
20 33. Cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu cho các tổ chức thuộc địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 287 Nộp hồ sơ mức 4