CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004494.000.00.00.H10 - 1. Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 2610 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.006390.000.00.00.H10 - 2. Để trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 2549 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.006444.000.00.00.H10 - 3. Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 2467 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.006445.000.00.00.H10 - 4. Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 2513 Một phần
5 1.004515.000.00.00.H10 - 5. Giải thể trường mẫu giáo, mầm non, nhà trẻ Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 2522 Một phần
6 1.005106.000.00.00.H10 - 30. Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 2560 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.005097.000.00.00.H10 - 31. Quy trình đánh giá, xếp loại cộng đồng học tập cấp xã Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 2535 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.003702.000.00.00.H10 - 35. Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 2495 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.002481.000.00.00.H10 - 18. Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 2635 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001904.000.00.00.H10 - 21. Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 3656 Một phần
11 1.005108.000.00.00.H10 - 22. Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 2564 Một phần
12 1.005099.000.00.00.H10 - 11. Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 2708 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004438.000.00.00.H10 - 34. Xét duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh bán trú đang học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở ở xã thôn đặc biệt khó khăn Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 2617 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001622.000.00.00.H10 - 36. Hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 2448 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.008724.000.00.00.H10 - 32. Chuyển đổi nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 1148 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.008725.000.00.00.H10 - 33. Chuyển đổi trường tiểu học tư thục, trường THCS tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS do nhà đầu tư trong nước đầu tư sang trường phổ thông tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 1197 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.008950.000.00.00.H10 - 37. Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 1231 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.008951.000.00.00.H10 - 38. Hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp Huyện Phú Riềng Giáo dục - Đào tạo (H) 1358 Toàn trình Nộp hồ sơ