Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 21. Cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 10 1414 Nộp hồ sơ mức 4
2 22. Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 20 1417 Nộp hồ sơ mức 4
3 23. Đổi tên quỹ Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 10 1432 Nộp hồ sơ mức 4
4 24. Quỹ tự giải thể Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 15 1468 Nộp hồ sơ mức 4
5 25. Thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 20 1450 Nộp hồ sơ mức 4
6 26. Xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 10 1413 Nộp hồ sơ mức 4
7 27. Thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 22 1430 Nộp hồ sơ mức 4
8 28. Thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 22 1497 Nộp hồ sơ mức 4
9 29. Thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 22 1427 Nộp hồ sơ mức 4
10 30. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 15 1518 Nộp hồ sơ mức 3
11 31. Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 15 1602 Nộp hồ sơ mức 4
12 32. Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 15 1521 Nộp hồ sơ mức 3
13 33. Tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 15 1526 Nộp hồ sơ mức 4
14 34. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 15 1600 Nộp hồ sơ mức 4
15 35. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 15 1517 Nộp hồ sơ mức 4
16 36. Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 15 1500 Nộp hồ sơ mức 4
17 37. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Huyện Lộc Ninh Nội vụ (H) 15 996 Nộp hồ sơ mức 4