# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.008902.000.00.00.H10 - 5. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Xã Thanh Phú Văn hóa thể thao (X) 21025 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.008902.000.00.00.H10 - 5. Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Phường Phú Đức Văn hóa thể thao (X) 21025 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.008903.000.00.00.H10 - 6. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng UBND Xã Thanh Phú Văn hóa thể thao (X) 20952 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.008903.000.00.00.H10 - 6. Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng UBND Phường Phú Đức Văn hóa thể thao (X) 20952 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 2.002165.000.00.00.H10 - Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) UBND Xã Thanh Phú Hộ tịch (X) 1308 Một phần Nộp hồ sơ
6 2.002165.000.00.00.H10 - Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) UBND Phường Phú Đức Hộ tịch (X) 1308 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Xã Thanh Phú Đất đai (X) 28226 Một phần
8 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Phường Phú Đức Đất đai (X) 28226 Một phần
9 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 46570 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 48286 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001159.000.00.00.H10 - 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 19451 Một phần
12 1.000748.000.00.00.H10 - 15. Tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình UBND Xã Thanh Lương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 20137 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000465.000.00.00.H10 - Thành lập thôn, ấp, khu phố mới UBND Xã Thanh Lương Xây dựng chính quyền 23527 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.000253.000.00.00.H10 - 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 20776 Một phần
15 1.000132.000.00.00.H10 - 41. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 48838 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 51433 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.001947.000.00.00.H10 - 31. Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 53285 Một phần Nộp hồ sơ
18 1.010810.000.00.00.H10 - 4. Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 41381 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 64290 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 49434 Toàn trình Nộp hồ sơ