Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 34. Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 2,5 288 Nộp hồ sơ mức 4
2 35. Chấp thuận địa điểm đăng cai vòng chung kết cuộc thi người đẹp, người mẫu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 175 Nộp hồ sơ mức 4
3 36. Đăng ký tổ chức lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 13 324 Nộp hồ sơ mức 4
4 37. Thông báo tổ chức lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 13 233 Nộp hồ sơ mức 4
5 38. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 210 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
6 39. Cấp giấy phép kinh doanh vũ trường Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 280 Nộp hồ sơ mức 4
7 40. Cấp giấy phép điều chỉnh kinh doanh Karaoke (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3 174 Nộp hồ sơ mức 4
8 41. Cấp giấy phép điều chỉnh kinh doanh vũ trường. (do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp) Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3 192 Nộp hồ sơ mức 4
9 42. Công nhận lại “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 6 275 Nộp hồ sơ mức 4
10 43. Tiếp nhận hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 658 Nộp hồ sơ mức 4
11 44. Thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 3,5 65 Nộp hồ sơ mức 4
12 45. Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 6 306 Nộp hồ sơ mức 4
13 46.Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 6 248 Nộp hồ sơ mức 4
14 47. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 6 264 Nộp hồ sơ mức 4
15 48. Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 2 238 Nộp hồ sơ mức 4
16 49. Giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức ở địa phương Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 8 269 Nộp hồ sơ mức 4
17 50. Phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 265 Nộp hồ sơ mức 4
18 51. Phê duyệt nội dung tác phẩm điện ảnh nhập khẩu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 30 253 Nộp hồ sơ mức 4
19 52. Xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 4,5 230 Nộp hồ sơ mức 4
20 53. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 20.000 bản trở lên Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn hóa 2 252 Nộp hồ sơ mức 4