Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND xã Lộc Tấn Giáo dục - Đào tạo (X) 15 284 Nộp hồ sơ mức 4
2 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 23 17570 Nộp hồ sơ mức 4
3 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 21 18783 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần - Trường hợp đã có giấy chứng tử UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 21 842 Nộp hồ sơ mức 4
5 3. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 21 18103 Nộp hồ sơ mức 4
6 4. Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 14 15188 Nộp hồ sơ mức 4
7 5. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 14 12918 Nộp hồ sơ mức 4
8 6. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 122 18043 Nộp hồ sơ mức 4
9 7. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 18 15296 Nộp hồ sơ mức 4
10 8. Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 17 16585 Nộp hồ sơ mức 4
11 9. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 20 15896 Nộp hồ sơ mức 4
12 10. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 14 14243 Nộp hồ sơ mức 4
13 11. Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 17 11037 Nộp hồ sơ mức 4
14 12. Xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 89 13048 Nộp hồ sơ mức 4
15 13. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 13 13628 Nộp hồ sơ mức 4
16 14. Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 9 16570 Nộp hồ sơ mức 4
17 15. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 122 17123 Nộp hồ sơ mức 4
18 16. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng. UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 17 17212 Nộp hồ sơ mức 4
19 17. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 15 15191 Nộp hồ sơ mức 4
20 18. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND xã Lộc Tấn Lao động - TBXH (X) 21 10070 Nộp hồ sơ mức 4