# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 24663 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.001023.000.00.00.H10 - Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 348 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.002165.000.00.00.H10 - Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 1249 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.002621.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND Xã Thanh Lương Hộ tịch (X) 156 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.012379.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến (Cấp xã) UBND Xã Thanh Lương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 58 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.012378.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho hộ gia đình (Cấp xã) UBND Xã Thanh Lương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 61 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.012376.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (Cấp xã) UBND Xã Thanh Lương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 65 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. UBND Xã Thanh Lương Chứng thực 38085 Một phần Nộp hồ sơ
9 2.000927.000.00.00.H10 - Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch UBND Xã Thanh Lương Chứng thực 38866 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 48220 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 46509 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 44402 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 49384 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện UBND Xã Thanh Lương Lao động - TBXH (X) 51370 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai UBND Xã Thanh Lương Đất đai (X) 38136 Một phần
16 1.002335.000.00.00.H10 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND Xã Thanh Lương Đất đai (X) 28172 Một phần
17 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. UBND Xã Thanh Lương Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30921 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.000464.000.00.00.H10 - Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND Xã Thanh Lương Quân sự (X) 24613 Một phần
19 1.000253.000.00.00.H10 - 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 18884 Một phần
20 1.010028.000.00.00.H10 - 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã UBND Xã Thanh Lương Công an (X) 18546 Một phần