Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 6. Thông báo thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Xã Tân Tiến Văn hóa thể thao (X) 10 952 Nộp hồ sơ mức 4
2 7. Thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện cộng đồng UBND Xã Tân Tiến Văn hóa thể thao (X) 10 920 Nộp hồ sơ mức 4
3 8. Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng UBND Xã Tân Tiến Văn hóa thể thao (X) 10 953 Nộp hồ sơ mức 4
4 1. Thủ tục cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học UBND Xã Tân Tiến Giáo dục - Đào tạo (X) 10 469 Nộp hồ sơ mức 4
5 2. Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập UBND Xã Tân Tiến Giáo dục - Đào tạo (X) 15 239 Nộp hồ sơ mức 3
6 3. Thủ tục cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại. UBND Xã Tân Tiến Giáo dục - Đào tạo (X) 20 219 Nộp hồ sơ mức 4
7 4. Thủ tục sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. UBND Xã Tân Tiến Giáo dục - Đào tạo (X) 20 217 Nộp hồ sơ mức 4
8 5. Giải thể hoạt nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). UBND Xã Tân Tiến Giáo dục - Đào tạo (X) 15 177 Nộp hồ sơ mức 4
9 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia (Cấp Xã) UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 23 17530 Nộp hồ sơ mức 4
10 2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 21 18715 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.2. Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần - Trường hợp đã có giấy chứng tử UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 21 783 Nộp hồ sơ mức 4
12 3. Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công với cách mạng từ trần UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 21 18034 Nộp hồ sơ mức 4
13 4. Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 14 15111 Nộp hồ sơ mức 4
14 5. Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 14 12837 Nộp hồ sơ mức 4
15 6. Giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 122 17977 Nộp hồ sơ mức 4
16 7. Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày. UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 18 15231 Nộp hồ sơ mức 4
17 8. Giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 17 16530 Nộp hồ sơ mức 4
18 9. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 20 15831 Nộp hồ sơ mức 4
19 10. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 14 14180 Nộp hồ sơ mức 4
20 11. Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến được tặng huân chương, huy chương chết trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 17 10980 Nộp hồ sơ mức 4