# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.012376.000.00.00.H10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất (Cấp xã) Thị trấn Thanh Bình Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 82 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001661.000.00.00.H10 - 29. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 64270 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.001739.000.00.00.H10 - 26. Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 45727 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000253.000.00.00.H10 - 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Thị trấn Thanh Bình Công an (X) 18899 Một phần
5 1.010028.000.00.00.H10 - 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Thị trấn Thanh Bình Công an (X) 18569 Một phần
6 1.004327.000.00.00.H10 - 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) Thị trấn Thanh Bình Công an (X) 19041 Một phần
7 2.002326 - 46.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp có giấy chứng tử Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 26952 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.001028.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng. Thị trấn Thanh Bình Tôn giáo - Thi đua khen thưởng (X) 30947 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000464.000.00.00.H10 - Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. Thị trấn Thanh Bình Quân sự (X) 24637 Một phần
10 1.004944.000.00.00.H10 - 44. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 41913 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010941.000.00.00.H10 - 42. Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 51405 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001944.000.00.00.H10 - 33. Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 45665 Một phần Nộp hồ sơ
13 1.004941.000.00.00.H10 - 32. Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em. Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 44224 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.010819.000.00.00.H10 - 10. Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 46545 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010818.000.00.00.H10 - 9. Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 44439 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.004964.000.00.00.H10 - 15. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chia Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 48259 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.001758.000.00.00.H10 - 24. Chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 49419 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.000286.000.00.00.H10 - 20. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh. Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 40838 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.010821.000.00.00.H10 - 12. Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Thị trấn Thanh Bình Lao động - TBXH (X) 35312 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.001035.000.00.00.H10 - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở. Thị trấn Thanh Bình Chứng thực 38115 Một phần Nộp hồ sơ