CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.010591.000.00.00.H10 - 26.2.Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc Sở) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 457 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.010592.000.00.00.H10 - 27.1.Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc UBND tỉnh) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 376 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.010592.000.00.00.H10 - 27.2.Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập (Trường thuộc Sở LĐTBXH) Sở Lao động TB&XH Giáo dục nghề nghiệp 355 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.000502.000.00.00.H10 - 4. Nhận lại tiền ký quỹ của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài (hợp đồng dưới 90 ngày) Sở Lao động TB&XH Quản lý Lao động ngoài nước 428 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010828.000.00.00.H10 - 11. Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng Sở Lao động TB&XH Người có công 519 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010813.000.00.00.H10 - 7. Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình Sở Lao động TB&XH Người có công 507 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010801.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 686 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010830.000.00.00.H10 - 13. Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng ngoài nghĩa trang liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang liệt sĩ theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 370 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.000448.000.00.00.H10 - 4.2 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Đối với trường hợp doanh nghiệp thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang địa bàn cấp tỉnh khác so với nơi đã được cấp giấy phép) Sở Lao động TB&XH Lao động 265 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.009466.000.00.00.H10 - 7. Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Sở Lao động TB&XH Lao động 277 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.009467.000.00.00.H10 - 8.Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể Sở Lao động TB&XH Lao động 236 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.000479.000.00.00.H10 - 2. Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 497 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.000464.000.00.00.H10 - 3. Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 486 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.000448.000.00.00.H10 - 4.1 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động (Đối với trường hợp DN thay đổi một trong các nội dung của giấy phép đã được cấp: tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính nhưng vẫn trên địa bàn cấp tỉnh đã cấp giấy phép; người đại diện theo pháp luật của DN; giấy phép bị mất; giấy phép bị hư hỏng không còn đầy đủ thông tin trên giấy phép) Sở Lao động TB&XH Lao động 366 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.000436.000.00.00.H10 - 5. Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 390 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.000414.000.00.00.H10 - 6. Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Sở Lao động TB&XH Lao động 400 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.005449.000.00.00.H10 - 5. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện ATVSLĐ hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan TW, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan TW, các tập đoàn tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 396 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.005450.000.00.00.H10 - 6.1. Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 413 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.005450.000.00.00.H10 - 6.2. Sửa đổi, bổ sung phạm vi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 407 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.005450.000.00.00.H10 - 6.3. Cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 397 Toàn trình Nộp hồ sơ