THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.002755.000.00.00.H10 - 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Đak Nhau Công an (X) 18999 Một phần
2 1.010028.000.00.00.H10 - 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Đak Nhau Công an (X) 18408 Một phần
3 1.010028.000.00.00.H10 - 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã UBND xã Đak Nhau Công an (X) 18359 Một phần
4 1.004335.000.00.00.H10 - 20. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND xã Đak Nhau Công an (X) 18421 Một phần
5 1.004327.000.00.00.H10 - 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND xã Đak Nhau Công an (X) 18851 Một phần
6 2.002325 - 45.2 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp có giấy chứng tử UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 27384 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.000253.000.00.00.H10 - 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. UBND xã Đak Nhau Công an (X) 20540 Một phần
8 1.004222.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Đak Nhau Công an (X) 19513 Một phần
9 1.003197.000.00.00.H10 - 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Đak Nhau Công an (X) 18312 Một phần
10 1.004194.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Đak Nhau Công an (X) 18708 Một phần
11 1.000253.000.00.00.H10 - 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND xã Đak Nhau Công an (X) 18706 Một phần
12 2.002325 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 40857 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000986.000.00.00.H10 - Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 126 Một phần Nộp hồ sơ
14 2.001023.000.00.00.H10 - Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 102 Một phần Nộp hồ sơ
15 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 40555 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.001776.000.00.00.H10 - 23. Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 39636 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Đak Nhau Hộ tịch (X) 36776 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.002326 - 46.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 35540 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.002327 - 47.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 36465 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 2.002307.000.00.00.H10 - 17. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh UBND xã Đak Nhau Lao động - TBXH (X) 35699 Toàn trình Nộp hồ sơ