CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000355.000.00.00.H10 - 39. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn UBND xã Đường 10 Lao động - TBXH (X) 32312 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.001159.000.00.00.H10 - 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã UBND xã Đường 10 Công an (X) 13463 Một phần
3 1.000253.000.00.00.H10 - 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. UBND xã Đường 10 Công an (X) 14714 Một phần
4 1.004222.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Đường 10 Công an (X) 13881 Một phần
5 NOTUPDATE - 4. Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Đường 10 Công an (X) 13058 Một phần
6 NOTUPDATE - 5. Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Đường 10 Công an (X) 13335 Một phần
7 NOTUPDATE - 6. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Đường 10 Công an (X) 13080 Một phần
8 1.003197.000.00.00.H10 - 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Đường 10 Công an (X) 12899 Một phần
9 NOTUPDATE - 8. Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Đường 10 Công an (X) 12926 Một phần
10 NOTUPDATE - 9. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Đường 10 Công an (X) 13136 Một phần
11 1.004194.000.00.00.H10 - 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Đường 10 Công an (X) 13285 Một phần
12 NOTUPDATE - 11.Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Đường 10 Công an (X) 13074 Một phần
13 NOTUPDATE - 12. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Đường 10 Công an (X) 13321 Một phần
14 NOTUPDATE - 13. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Đường 10 Công an (X) 13055 Một phần
15 1.000253.000.00.00.H10 - 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã UBND xã Đường 10 Công an (X) 12989 Một phần
16 1.002755.000.00.00.H10 - 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã UBND xã Đường 10 Công an (X) 13266 Một phần
17 1.010028.000.00.00.H10 - 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) UBND xã Đường 10 Công an (X) 12996 Một phần
18 1.010028.000.00.00.H10 - 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã UBND xã Đường 10 Công an (X) 12744 Một phần
19 1.004335.000.00.00.H10 - 20. Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND xã Đường 10 Công an (X) 12831 Một phần
20 1.004327.000.00.00.H10 - 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND xã Đường 10 Công an (X) 13226 Một phần