CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.002325.000.00.00.H10 - 45.1 Trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng thân nhân người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 - Trường hợp chưa có giấy chứng tử UBND Xã Phú Nghĩa Lao động - TBXH (X) 27656 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND Xã Phú Nghĩa Hộ tịch (X) 35311 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.004772.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND Xã Phú Nghĩa Hộ tịch (X) 33348 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.000689.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con UBND Xã Phú Nghĩa Hộ tịch (X) 54279 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND Xã Phú Nghĩa Hộ tịch (X) 26840 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND Xã Phú Nghĩa Hộ tịch (X) 17763 3 Nộp hồ sơ mức 3
7 1.003005.000.00.00.H10 - Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND Xã Phú Nghĩa Hộ tịch (X) 17377 3 Nộp hồ sơ mức 3
8 2.002205.000.00.00.H10 - Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND Xã Phú Nghĩa Đất đai (X) 38066 2
9 1.003554.000.00.00.H10 - Hòa giải tranh chấp đất đai (Trường hợp hòa giải thành có thay đổi ranh giới sử dụng đất) UBND Xã Phú Nghĩa Đất đai (X) 20439 2
10 1.004047.000.00.00.H10 - Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND Xã Phú Nghĩa Giao thông vận tải (X) 22883 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.004002.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Xã Phú Nghĩa Giao thông vận tải (X) 22136 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.003970.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND Xã Phú Nghĩa Giao thông vận tải (X) 23978 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.006391.000.00.00.H10 - Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND Xã Phú Nghĩa Giao thông vận tải (X) 22964 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.003930.000.00.00.H10 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND Xã Phú Nghĩa Giao thông vận tải (X) 22959 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.008004.000.00.00.H10 - 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND Xã Phú Nghĩa Nông nghiệp và PTNT (X) 15026 3 Nộp hồ sơ mức 3
16 2.002161.000.00.00.H10 - 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND Xã Phú Nghĩa Nông nghiệp và PTNT (X) 15044 3 Nộp hồ sơ mức 3
17 2.002162.000.00.00.H10 - 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND Xã Phú Nghĩa Nông nghiệp và PTNT (X) 14750 3 Nộp hồ sơ mức 3
18 2.002163.000.00.00.H10 - 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND Xã Phú Nghĩa Nông nghiệp và PTNT (X) 15643 3 Nộp hồ sơ mức 3
19 1.003440.000.00.00.H10 - 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Xã Phú Nghĩa Nông nghiệp và PTNT (X) 15875 3 Nộp hồ sơ mức 3
20 1.003446.000.00.00.H10 - 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND Xã Phú Nghĩa Nông nghiệp và PTNT (X) 16361 3 Nộp hồ sơ mức 3