CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000111.000.00.00.H10 - 2. Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 501 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 2.002343.000.00.00.H10 - 4. Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 349 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.002341.000.00.00.H10 - 3. Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 365 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.010937.000.00.00.H10 - 8. Thu hồi Giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy trong trường hợp cơ sở cai nghiện có văn bản đề nghị dừng hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 355 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010936.000.00.00.H10 - 7. Cấp lại giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nguyện Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 361 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.000105.000.00.00.H10 - 4. Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài Sở Lao động TB&XH Việc làm 746 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.009873.000.00.00.H10 - 11. Thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 221 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.009874.000.00.00.H10 - 12. Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 376 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.009811.000.00.00.H10 - 10. Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh) Sở Lao động TB&XH Việc làm 259 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.000219.000.00.00.H10 - 5.3 Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (từ 500 người lao động Việt Nam trở lên) Sở Lao động TB&XH Việc làm 243 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.000051.000.00.00.H10 - 6. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp. Sở Lao động TB&XH Bảo trợ xã hội 464 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.000056.000.00.00.H10 - 5. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động TB&XH Bảo trợ xã hội 443 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000062.000.00.00.H10 - 4. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. Sở Lao động TB&XH Bảo trợ xã hội 449 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 2.000135.000.00.00.H10 - 3. Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động TB&XH Bảo trợ xã hội 436 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 2.000141.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Sở Lao động TB&XH Bảo trợ xã hội 541 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.004946.000.00.00.H10 - 1. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Sở Lao động TB&XH Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 346 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004944.000.00.00.H10 - 2. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Sở Lao động TB&XH Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 327 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.001942.000.00.00.H10 - 3. Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Sở Lao động TB&XH Bảo vệ, chăm sóc trẻ em 345 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 2.001949.000.00.00.H10 - 2. Xếp hạng công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II và hạng III). Sở Lao động TB&XH Tiền lương 512 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.004949.000.00.00.H10 - 1. Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu. Sở Lao động TB&XH Tiền lương 604 Toàn trình Nộp hồ sơ