Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã (hợp tác xã lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại huyện khác với huyện đặt trụ sở chính nhưng trong địa bàn tỉnh) Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3807
2 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 5 4706
3 Đăng ký, thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh của hợp tác xã Huyện Đồng Phú Tài chính - Kế hoạch 2 3454
4 1. Cấp giấy phép kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 3 4203 Nộp hồ sơ mức 4
5 2. Cấp giấy phép điều chỉnh kinh doanh Karaoke (cấp huyện) Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 3 204 Nộp hồ sơ mức 4
6 3. Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 6 4167 Nộp hồ sơ mức 4
7 4. Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 3,5 4275 Nộp hồ sơ mức 4
8 5. Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 3,5 4073 Nộp hồ sơ mức 4
9 6. Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 3,5 2709 Nộp hồ sơ mức 4
10 7. Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 3,5 3682 Nộp hồ sơ mức 4
11 8. Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 3,5 853 Nộp hồ sơ mức 4
12 9. Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 5,5 217 Nộp hồ sơ mức 4
13 10. Đăng ký tổ chức lễ hội. Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 10 874 Nộp hồ sơ mức 4
14 11. Thông báo tổ chức lễ hội. Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 10 879 Nộp hồ sơ mức 4
15 12. Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 2 2619 Nộp hồ sơ mức 4
16 13. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 20 2923 Nộp hồ sơ mức 4
17 14. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 10 4232 Nộp hồ sơ mức 4
18 15. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 13 3214 Nộp hồ sơ mức 4
19 16. Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 20 3166 Nộp hồ sơ mức 4
20 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Huyện Đồng Phú Văn hóa - Thông tin 8 8460 Nộp hồ sơ mức 4