Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 39. Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm. Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 4,5 13827 Nộp hồ sơ mức 4
2 40. Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm. Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 4,5 13733 Nộp hồ sơ mức 4
3 41.Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 2 4527 Nộp hồ sơ mức 4
4 42.Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 3 4259 Nộp hồ sơ mức 4
5 43. Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 7 13234 Nộp hồ sơ mức 4
6 44. Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình. Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 2 19823 Nộp hồ sơ mức 4
7 45. Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng. Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 4 21530 Nộp hồ sơ mức 4
8 46. Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 1 13340 Nộp hồ sơ mức 4
9 47. Chấm dứt việc chăm sóc thay thế cho trẻ em Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 3 13143 Nộp hồ sơ mức 4
10 48. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân. Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 7 35184 Nộp hồ sơ mức 4
11 49. Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Phường Tân Thiện Lao động - TBXH (X) 9 1847 Nộp hồ sơ mức 4
12 Đăng ký khai sinh Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 1 29639 Nộp hồ sơ mức 3
13 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 1 24132 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký kết hôn Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 1 18195 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 1 17775 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 3 39301 Nộp hồ sơ mức 3
17 Đăng ký khai tử Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 1 17351 Nộp hồ sơ mức 3
18 Đăng ký khai sinh lưu động. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 5 17195 Nộp hồ sơ mức 3
19 Đăng ký kết hôn lưu động Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 5 17832 Nộp hồ sơ mức 3
20 Đăng ký khai tử lưu động. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 5 17346 Nộp hồ sơ mức 3