CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 18521 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 27882 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 36883 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 39492 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 46330 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 30012 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 31227 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 32188 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 34328 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 32145 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 31983 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 30924 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 38964 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 29518 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 31187 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 32540 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng UBND xã Đường 10 Lao động - TBXH (X) 33621 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.010816.000.00.00.H10 - 7. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Đường 10 Lao động - TBXH (X) 33603 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.010805.000.00.00.H10 - 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an UBND xã Đường 10 Lao động - TBXH (X) 28070 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đường 10 Hộ tịch (X) 30626 Một phần Nộp hồ sơ