CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.001255.000.00.00.H10 - Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 18518 Một phần Nộp hồ sơ
2 2.001263.000.00.00.H10 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 27875 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000894.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 36870 Một phần Nộp hồ sơ
4 2.000635.000.00.00.H10 - Cấp bản sao trích lục hộ tịch UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 39485 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001193.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 46326 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 30005 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 31221 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 32183 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.004873.000.00.00.H10 - Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 34316 Một phần Nộp hồ sơ
10 1.004859.000.00.00.H10 - Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 32141 Một phần Nộp hồ sơ
11 1.004845.000.00.00.H10 - Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 31978 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.004837.000.00.00.H10 - Đăng ký giám hộ. UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 30920 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.004827.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 38959 Một phần Nộp hồ sơ
14 1.000080.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 29513 Một phần Nộp hồ sơ
15 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 31183 Một phần Nộp hồ sơ
16 1.001022.000.00.00.H10 - Đăng ký nhận cha, mẹ, con UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 32536 Một phần Nộp hồ sơ
17 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng UBND xã Đức Liễu Lao động - TBXH (X) 33610 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.010816.000.00.00.H10 - 7. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Đức Liễu Lao động - TBXH (X) 33596 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.010805.000.00.00.H10 - 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an UBND xã Đức Liễu Lao động - TBXH (X) 28065 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Đức Liễu Hộ tịch (X) 30619 Một phần Nộp hồ sơ