CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.011546.000.00.00.H10 - 13. Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với người lao động Sở Lao động TB&XH Ngân hàng chính sách 7 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.011547.000.00.00.H10 - 14. Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh Sở Lao động TB&XH Ngân hàng chính sách 10 Một phần Nộp hồ sơ
3 2.002105.000.00.00.H10 - 3. Hỗ trợ cho người lao động thuộc đối tượng là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Sở Lao động TB&XH Quản lý Lao động ngoài nước 545 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000025.000.00.00.H10 - 1. Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 660 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010935.000.00.00.H10 - 6. Cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma túy tự nghiện Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 804 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.005218.000.00.00.H10 - 1. Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Sở Lao động TB&XH Tổ chức cán bộ 683 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010806.000.00.00.H10 - 3. Công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh Sở Lao động TB&XH Người có công 1183 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010823.000.00.00.H10 - 9. Hưởng lại chế độ ưu đãi Sở Lao động TB&XH Người có công 1522 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010802.000.00.00.H10 - 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác Sở Lao động TB&XH Người có công 1496 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.010809.000.00.00.H10 - 6. Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động Sở Lao động TB&XH Người có công 1608 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010807.000.00.00.H10 - 4. Khám giám định lại tỷ lệ tổn thương cơ thể đối với trường hợp còn sót vết thương, còn sót mảnh kim khí hoặc có tỷ lệ tổn thương cơ thể tạm thời hoặc khám giám định bổ sung vết thương và điều chỉnh chế độ đối với trường hợp không tại ngũ, công tác trong quân đội, công an Sở Lao động TB&XH Người có công 1889 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010808.000.00.00.H10 - 5. Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh Sở Lao động TB&XH Người có công 631 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010826.000.00.00.H10 - 10. Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công Sở Lao động TB&XH Người có công 1543 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010822.000.00.00.H10 - 8. Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên Sở Lao động TB&XH Người có công 1515 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010831.000.00.00.H10 - 14. Cấp giấy xác nhận thông tin về nơi liệt sĩ hy sinh Sở Lao động TB&XH Người có công 566 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010829.000.00.00.H10 - 12. Di chuyển hài cốt liệt sĩ đang an táng tại nghĩa trang liệt sĩ đi nơi khác theo nguyện vọng của đại diện thân nhân hoặc người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Người có công 901 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 2.001955.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Sở Lao động TB&XH Lao động 1009 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 2.000219.000.00.00.H10 - 5.2. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (từ 100 đến dưới 500 người lao động) Sở Lao động TB&XH Việc làm 560 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.001881.000.00.00.H10 - 9. Giải quyết hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động Sở Lao động TB&XH Việc làm 559 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001865.000.00.00.H10 - 1. Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 641 Toàn trình Nộp hồ sơ