Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 1 16220 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 1 16536 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 7 15104 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 1 17182 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký giám hộ. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 1 16721 Nộp hồ sơ mức 4
6 Đăng ký chấm dứt giám hộ Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 1 17614 Nộp hồ sơ mức 4
7 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 1 17421 Nộp hồ sơ mức 3
8 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 3 18230 Nộp hồ sơ mức 3
9 Đăng ký lại khai sinh Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 5 17263 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 5 17033 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký lại kết hôn Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 1 16747 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký lại khai tử Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 1 15767 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 20 11770 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 1 6919 Nộp hồ sơ mức 3
15 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 30 6985 Nộp hồ sơ mức 3
16 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 5 6933
17 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 3 7004
18 Công nhận hòa giải viên. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 5 7082 Nộp hồ sơ mức 3
19 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 5 7279 Nộp hồ sơ mức 3
20 Thôi làm hòa giải viên. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 5 7184 Nộp hồ sơ mức 3