CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Minh Lập Hộ tịch (X) 31403 3 Nộp hồ sơ mức 3
2 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Minh Lập Hộ tịch (X) 30743 3 Nộp hồ sơ mức 3
3 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND xã Minh Lập Hộ tịch (X) 31080 3 Nộp hồ sơ mức 3
4 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND xã Minh Lập Hộ tịch (X) 28944 3 Nộp hồ sơ mức 3
5 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND xã Minh Lập Hộ tịch (X) 30094 3 Nộp hồ sơ mức 3
6 1.001653.000.00.00.H10 - 35. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 38239 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.001699.000.00.00.H10 - 34. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 41001 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.001257.000.00.00.H10 - 16. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 29448 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.010820.000.00.00.H10 - 11. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 31546 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.010817.000.00.00.H10 - 8. Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 31470 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.010811.000.00.00.H10 - 5. Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 20754 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.010825.000.00.00.H10 - 14. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 28682 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.010804.000.00.00.H10 - 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 28363 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.010803.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 30129 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.001310.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 28704 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.001731.000.00.00.H10 - 27. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 31763 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.010814.000.00.00.H10 - 21. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ UBND xã Minh Lập Lao động - TBXH (X) 13907 4 Nộp hồ sơ mức 4