CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 31852 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND Phường Minh Long Hộ tịch (X) 32245 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.001310.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 29725 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001731.000.00.00.H10 - 27. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 32904 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.010816.000.00.00.H10 - 7. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 33627 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010805.000.00.00.H10 - 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 28082 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001257.000.00.00.H10 - 16. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 30467 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010820.000.00.00.H10 - 11. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 32593 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010817.000.00.00.H10 - 8. Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 32620 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.010811.000.00.00.H10 - 5. Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 21866 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010825.000.00.00.H10 - 14. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 29764 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010804.000.00.00.H10 - 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 29427 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010803.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 31302 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001653.000.00.00.H10 - 35. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 39322 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.001699.000.00.00.H10 - 34. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 42353 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010814.000.00.00.H10 - 21. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ UBND Phường Minh Long Lao động - TBXH (X) 15178 Toàn trình Nộp hồ sơ