Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 5 17752 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 5 17249 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 1 16149 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 1 16466 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 7 15031 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 1 17118 Nộp hồ sơ mức 3
7 Đăng ký giám hộ. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 1 16643 Nộp hồ sơ mức 4
8 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 1 17548 Nộp hồ sơ mức 4
9 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 1 17331 Nộp hồ sơ mức 3
10 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 3 18144 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 5 17187 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 5 16979 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 1 16687 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký lại khai tử UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 1 15689 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 20 11700 Nộp hồ sơ mức 3
16 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 1 6859 Nộp hồ sơ mức 3
17 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 30 6922 Nộp hồ sơ mức 3
18 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 5 6863
19 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 3 6933
20 Công nhận hòa giải viên. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 5 7002 Nộp hồ sơ mức 3