CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 31873 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND xã Nha Bích Hộ tịch (X) 32263 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.001653.000.00.00.H10 - 35. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 39343 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001699.000.00.00.H10 - 34. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 42374 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001310.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 29752 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001731.000.00.00.H10 - 27. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 32934 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010816.000.00.00.H10 - 7. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 33657 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010805.000.00.00.H10 - 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 28101 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.001257.000.00.00.H10 - 16. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 30487 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.010820.000.00.00.H10 - 11. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 32616 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010817.000.00.00.H10 - 8. Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 32639 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010811.000.00.00.H10 - 5. Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 21892 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.010825.000.00.00.H10 - 14. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 29789 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010804.000.00.00.H10 - 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 29449 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010803.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 31341 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010814.000.00.00.H10 - 21. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ UBND xã Nha Bích Lao động - TBXH (X) 15199 Toàn trình Nộp hồ sơ