Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 5 17331 Nộp hồ sơ mức 3
2 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 1 16220 Nộp hồ sơ mức 3
3 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 1 16536 Nộp hồ sơ mức 3
4 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 7 15104 Nộp hồ sơ mức 3
5 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 1 17182 Nộp hồ sơ mức 3
6 Đăng ký giám hộ. UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 1 16721 Nộp hồ sơ mức 4
7 Đăng ký chấm dứt giám hộ UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 1 17614 Nộp hồ sơ mức 4
8 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 1 17421 Nộp hồ sơ mức 3
9 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 3 18230 Nộp hồ sơ mức 3
10 Đăng ký lại khai sinh UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 5 17263 Nộp hồ sơ mức 3
11 Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 5 17033 Nộp hồ sơ mức 3
12 Đăng ký lại kết hôn UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 1 16747 Nộp hồ sơ mức 3
13 Đăng ký lại khai tử UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 1 15767 Nộp hồ sơ mức 3
14 Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước. UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 20 11770 Nộp hồ sơ mức 3
15 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 1 6919 Nộp hồ sơ mức 3
16 Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước làng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi. UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 30 6985 Nộp hồ sơ mức 3
17 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 5 6933
18 Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật. UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 3 7004
19 Công nhận hòa giải viên. UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 5 7082 Nộp hồ sơ mức 3
20 Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải. UBND xã Lộc Tấn Hộ tịch (X) 5 7279 Nộp hồ sơ mức 3