CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000094.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 31235 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000110.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới. UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 30664 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 31943 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 32463 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 31880 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 32268 Một phần Nộp hồ sơ
7 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 30055 Một phần Nộp hồ sơ
8 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND Xã Tân Tiến Hộ tịch (X) 31261 Một phần Nộp hồ sơ
9 1.001310.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 29762 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001731.000.00.00.H10 - 27. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 32946 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.010816.000.00.00.H10 - 7. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 33674 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.010805.000.00.00.H10 - 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 28112 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001257.000.00.00.H10 - 16. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 30498 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010820.000.00.00.H10 - 11. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 32623 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010817.000.00.00.H10 - 8. Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 32652 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010811.000.00.00.H10 - 5. Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 21909 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.010825.000.00.00.H10 - 14. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 29803 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.010804.000.00.00.H10 - 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 29465 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.010803.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 31356 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.001653.000.00.00.H10 - 35. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật UBND Xã Tân Tiến Lao động - TBXH (X) 39351 Toàn trình Nộp hồ sơ