CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000593.000.00.00.H10 - Đăng ký kết hôn lưu động UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 32455 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 32262 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 30046 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.004746.000.00.00.H10 - Đăng ký lại kết hôn UBND xã Minh Tâm Hộ tịch (X) 31255 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.001310.000.00.00.H10 - 19. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 29752 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.010825.000.00.00.H10 - 14. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 29789 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010805.000.00.00.H10 - 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 28101 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010804.000.00.00.H10 - 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 29449 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010811.000.00.00.H10 - 5. Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 21892 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.010820.000.00.00.H10 - 11. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 32616 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001731.000.00.00.H10 - 27. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 32934 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001653.000.00.00.H10 - 35. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 39342 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001699.000.00.00.H10 - 34. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 42374 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001257.000.00.00.H10 - 16. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 30487 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010803.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 31340 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010817.000.00.00.H10 - 8. Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 32639 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.010816.000.00.00.H10 - 7. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 33657 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 33655 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.010814.000.00.00.H10 - 21. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ UBND xã Minh Tâm Lao động - TBXH (X) 15199 Toàn trình Nộp hồ sơ