CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004884.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai sinh UBND xã Phước An Hộ tịch (X) 32180 Một phần Nộp hồ sơ
2 1.003583.000.00.00.H10 - Đăng ký khai sinh lưu động. UBND xã Phước An Hộ tịch (X) 31832 Một phần Nộp hồ sơ
3 1.000656.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử UBND xã Phước An Hộ tịch (X) 32221 Một phần Nộp hồ sơ
4 1.000419.000.00.00.H10 - Đăng ký khai tử lưu động. UBND xã Phước An Hộ tịch (X) 31893 Một phần Nộp hồ sơ
5 1.005461.000.00.00.H10 - Đăng ký lại khai tử UBND xã Phước An Hộ tịch (X) 30004 Một phần Nộp hồ sơ
6 1.010825.000.00.00.H10 - 14. Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 29742 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.010820.000.00.00.H10 - 11. Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 32569 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.010805.000.00.00.H10 - 3. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 28061 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.010804.000.00.00.H10 - 2. Giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 29401 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.001731.000.00.00.H10 - 27. Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 32884 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.001653.000.00.00.H10 - 35. Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 39304 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.001699.000.00.00.H10 - 34. Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 42319 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.001257.000.00.00.H10 - 16. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 30443 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.010803.000.00.00.H10 - 1. Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 31280 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.010817.000.00.00.H10 - 8. Công nhận và giải quyết chế độ con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 32600 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.010816.000.00.00.H10 - 7. Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 33593 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.010811.000.00.00.H10 - 5. Lập sổ theo dõi, cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng đối với trường hợp đang sống tại gia đình hoặc đang được nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng do địa phương quản lý UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 21836 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.010824.000.00.00.H10 - 13.2. Trợ cấp tuất hằng tháng, trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng đối với trường hợp con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 33609 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.010814.000.00.00.H10 - 21. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ UBND xã Phước An Lao động - TBXH (X) 15161 Toàn trình Nộp hồ sơ