CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001853.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 902 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001823.000.00.00.H10 - 3. Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm Sở Lao động TB&XH Việc làm 584 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 2.000205.000.00.00.H10 - 7. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động TB&XH Việc làm 752 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 2.000192.000.00.00.H10 - 8. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động TB&XH Việc làm 650 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.000459.000.00.00.H10 - 6. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Sở Lao động TB&XH Việc làm 4224 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 2.000219.000.00.00.H10 - 5.1. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (dưới 100 lao động ) Sở Lao động TB&XH Việc làm 593 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 2.000027.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 567 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.000032.000.00.00.H10 - 3. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 563 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.000036.000.00.00.H10 - 4. Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 576 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.000091.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 544 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.002028.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hợp đồng cá nhân Sở Lao động TB&XH Quản lý Lao động ngoài nước 647 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.005132.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Sở Lao động TB&XH Quản lý Lao động ngoài nước 590 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 2.000134.000.00.00.H10 - 1. Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 774 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001806.000.00.00.H10 - 1. Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động TB&XH Bảo trợ xã hội 596 Toàn trình Nộp hồ sơ