CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000205.000.00.00.H10 - 7. Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động TB&XH Việc làm 694 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 2.000192.000.00.00.H10 - 8. Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Sở Lao động TB&XH Việc làm 636 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.000459.000.00.00.H10 - 6. Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Sở Lao động TB&XH Việc làm 4205 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 2.000219.000.00.00.H10 - 5.1. Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài (dưới 100 lao động ) Sở Lao động TB&XH Việc làm 574 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 2.000027.000.00.00.H10 - 2. Cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 547 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 2.000032.000.00.00.H10 - 3. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 545 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 2.000036.000.00.00.H10 - 4. Gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 556 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.000091.000.00.00.H10 - 5. Đề nghị chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân Sở Lao động TB&XH Phòng, chống tệ nạn xã hội 527 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 2.002028.000.00.00.H10 - 1. Đăng ký hợp đồng cá nhân Sở Lao động TB&XH Quản lý Lao động ngoài nước 626 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.005132.000.00.00.H10 - 2. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập thời hạn dưới 90 ngày Sở Lao động TB&XH Quản lý Lao động ngoài nước 571 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 2.000134.000.00.00.H10 - 1. Khai báo với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Sở Lao động TB&XH An toàn vệ sinh lao động 736 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.010814.000.00.00.H10 - 21. Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Sở Lao động TB&XH Lao động - TBXH (X) 14078 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.001806.000.00.00.H10 - 1. Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật Sở Lao động TB&XH Bảo trợ xã hội 580 4 Nộp hồ sơ mức 4