Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 Thôi làm hòa giải viên. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 5 7113 Nộp hồ sơ mức 3
2 Thanh toán thù lao cho hòa giải viên. Phường Tân Thiện Hộ tịch (X) 8 7187 Nộp hồ sơ mức 3
3 1. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại tỉnh Bình Phước bằng Phiếu khai báo tạm trú tại Công an cấp xã, phường, thị trấn, đồn công an. Phường Tân Thiện Công an (X) 7 5519
4 2. Đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Phường Tân Thiện Công an (X) 15 5158
5 3. Tách sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Phường Tân Thiện Công an (X) 7 2576
6 4. Cấp đổi sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Phường Tân Thiện Công an (X) 7 4725
7 5. Cấp lại sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Phường Tân Thiện Công an (X) 7 4665
8 6. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Phường Tân Thiện Công an (X) 3 4646
9 7. Xóa đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Phường Tân Thiện Công an (X) 3 4625
10 8. Cấp giấy chuyển hộ khẩu (thực hiện tại cấp xã) Phường Tân Thiện Công an (X) 3 4671
11 9. Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú (thực hiện tại cấp xã) Phường Tân Thiện Công an (X) 3 4639
12 10. Đăng ký tạm trú tại Công an cấp xã Phường Tân Thiện Công an (X) 3 4697
13 11.Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã Phường Tân Thiện Công an (X) 2 4694
14 12. Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Phường Tân Thiện Công an (X) 3 4723
15 13. Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Phường Tân Thiện Công an (X) 3 4684
16 14. Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Phường Tân Thiện Công an (X) 1 4696
17 15. Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Phường Tân Thiện Công an (X) 1 5029
18 16. Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Phường Tân Thiện Công an (X) 2 4691
19 17. Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật (thực hiện tại cấp xã) Phường Tân Thiện Công an (X) 1 4765
20 18. Hủy bỏ kết quả đăng ký tạm trú trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Phường Tân Thiện Công an (X) 1 4718