Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 21.Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân thực hiện tại cấp xã (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) UBND xã Lộc Tấn Công an (X) 60 4963
2 Tham vấn ý kiến báo cáo đánh giá tác động môi trường UBND xã Lộc Tấn Đất đai (X) 15 22598
3 Hòa giải tranh chấp đất đai UBND xã Lộc Tấn Đất đai (X) 45 21630
4 Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu. UBND xã Lộc Tấn Đất đai (X) 37 13375
5 Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân UBND xã Lộc Tấn Đất đai (X) 23 12528
6 Cấp lại Giấy chứng nhận QSD đất (chuyển từ đất thuê qua đất giao, cấp lại do trước đây cấp chồng lên đất lâm nghiệp theo Quyết định 08/2017/QĐ-UBND) UBND xã Lộc Tấn Đất đai (X) 30 6137
7 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Lộc Tấn Giao thông vận tải (X) 3 9776 Nộp hồ sơ mức 4
8 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện UBND xã Lộc Tấn Giao thông vận tải (X) 3 8259 Nộp hồ sơ mức 4
9 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. UBND xã Lộc Tấn Giao thông vận tải (X) 3 8884 Nộp hồ sơ mức 4
10 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác UBND xã Lộc Tấn Giao thông vận tải (X) 3 8681 Nộp hồ sơ mức 4
11 Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. UBND xã Lộc Tấn Giao thông vận tải (X) 3 8739 Nộp hồ sơ mức 4
12 1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xă thực hiện) UBND xã Lộc Tấn Nông nghiệp và PTNT (X) 7 2660 Nộp hồ sơ mức 3
13 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Lộc Tấn Nông nghiệp và PTNT (X) 20 2450 Nộp hồ sơ mức 3
14 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Lộc Tấn Nông nghiệp và PTNT (X) 20 2149 Nộp hồ sơ mức 3
15 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND xã Lộc Tấn Nông nghiệp và PTNT (X) 7 2086 Nộp hồ sơ mức 3
16 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND xã Lộc Tấn Nông nghiệp và PTNT (X) 45 1512 Nộp hồ sơ mức 3
17 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND xã Lộc Tấn Nông nghiệp và PTNT (X) 45 1537 Nộp hồ sơ mức 3
18 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND xã Lộc Tấn Nông nghiệp và PTNT (X) 5 1510 Nộp hồ sơ mức 3
19 8. (Liên thông) - Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh UBND xã Lộc Tấn Nông nghiệp và PTNT (X) 70 1394 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
20 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 1 9283