Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã Phường Tân Thiện Nông nghiệp và PTNT (X) 20 1484 Nộp hồ sơ mức 3
2 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phường Tân Thiện Nông nghiệp và PTNT (X) 7 1387 Nộp hồ sơ mức 3
3 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phường Tân Thiện Nông nghiệp và PTNT (X) 45 862 Nộp hồ sơ mức 3
4 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phường Tân Thiện Nông nghiệp và PTNT (X) 45 894 Nộp hồ sơ mức 3
5 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa Phường Tân Thiện Nông nghiệp và PTNT (X) 5 927 Nộp hồ sơ mức 3
6 8. (Liên thông) - Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh Phường Tân Thiện Nông nghiệp và PTNT (X) 70 693 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
7 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). Phường Tân Thiện Quân sự (X) 1 8471
8 Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. Phường Tân Thiện Quân sự (X) 15 8745
9 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết Phường Tân Thiện Quân sự (X) 15 8380
10 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu Phường Tân Thiện Quân sự (X) 10 9864
11 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần). Phường Tân Thiện Quân sự (X) 10 8200
12 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). Phường Tân Thiện Quân sự (X) 1 8425
13 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết Phường Tân Thiện Quân sự (X) 15 8510
14 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị Phường Tân Thiện Quân sự (X) 10 9308
15 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung Phường Tân Thiện Quân sự (X) 10 8807
16 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập Phường Tân Thiện Quân sự (X) 10 8823
17 5. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. Phường Tân Thiện Quân sự (X) 10 8885
18 6. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng Phường Tân Thiện Quân sự (X) 10 8991
19 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến Phường Tân Thiện Quân sự (X) 10 9028
20 1. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã Phường Tân Thiện Công thương (X) 20 156 Nộp hồ sơ mức 3