Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 2. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Lộc Tấn Nông nghiệp và PTNT (X) 20 1647 Nộp hồ sơ mức 3
2 3. Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã UBND xã Lộc Tấn Nông nghiệp và PTNT (X) 20 1484 Nộp hồ sơ mức 3
3 4. Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu UBND xã Lộc Tấn Nông nghiệp và PTNT (X) 7 1387 Nộp hồ sơ mức 3
4 5. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh UBND xã Lộc Tấn Nông nghiệp và PTNT (X) 45 862 Nộp hồ sơ mức 3
5 6. Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai UBND xã Lộc Tấn Nông nghiệp và PTNT (X) 45 894 Nộp hồ sơ mức 3
6 7. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa UBND xã Lộc Tấn Nông nghiệp và PTNT (X) 5 927 Nộp hồ sơ mức 3
7 8. (Liên thông) - Bố trí ổn định dân cư ngoài tỉnh UBND xã Lộc Tấn Nông nghiệp và PTNT (X) 70 693 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
8 1. Đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật (Phương tiện kỹ thuật) đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 1 8471
9 Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000. UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 15 8745
10 1. Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 15 8380
11 1. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự (Nghĩa vụ quân sự) lần đầu UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 10 9864
12 1. Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, có từ đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần). UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 10 8200
13 2. Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của Quân đội (chủ yếu phương tiện là cá nhân). UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 1 8425
14 2. Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 15 8510
15 2. Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 10 9308
16 3. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự bổ sung UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 10 8807
17 4. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 10 8823
18 5. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập. UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 10 8884
19 6. Đăng ký Nghĩa vụ quân sự tạm vắng UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 10 8991
20 7. Đăng ký miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến UBND xã Lộc Tấn Quân sự (X) 10 9028