Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 5 233 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 5 193 Nộp hồ sơ mức 4
3 4. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 195 Nộp hồ sơ mức 4
4 3.Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 203 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 213 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 188 Nộp hồ sơ mức 4
7 7. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 210 Nộp hồ sơ mức 4
8 8. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 239 Nộp hồ sơ mức 4
9 9. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 3 193 Nộp hồ sơ mức 4
10 1. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 4,5 1443 Nộp hồ sơ mức 4
11 2. Đăng ký khai thác tuyến Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 5 1224 Nộp hồ sơ mức 4
12 3. Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 514 Nộp hồ sơ mức 4
13 4. Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải (kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng hóa thông thường và xe taxi tải) Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 1320 Nộp hồ sơ mức 4
14 5. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh doanh bị mất, bị hỏng Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 5 1670 Nộp hồ sơ mức 4
15 6. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử dụng Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 3,5 1291 Nộp hồ sơ mức 4
16 7. Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện.Đối với phương tiện thương mại Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 1195 Nộp hồ sơ mức 4
17 8. Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện. Đối với phương tiện thương mại Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 318 Nộp hồ sơ mức 4
18 9. Gia hạn Giấy phép liên vận Việt – Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 1 334 Nộp hồ sơ mức 4
19 10. Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 2 389 Nộp hồ sơ mức 4
20 11. Gia hạn Giấy phép liên vận Campuchia –Việt Nam cho phương tiện của Campuchia tại Việt Nam Sở Giao thông Vận tải Đường bộ 1 329 Nộp hồ sơ mức 4