Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Chấp thuận chủ trương xây dựng bến thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 4 265 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Cấp giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 4 211 Nộp hồ sơ mức 4
3 4. Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 2 216 Nộp hồ sơ mức 4
4 3.Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 2 238 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 2 235 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 2 210 Nộp hồ sơ mức 4
7 7. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 2 231 Nộp hồ sơ mức 4
8 8. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 2 266 Nộp hồ sơ mức 4
9 9. Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện. Sở Giao thông Vận tải Đường thủy nội địa 2 214 Nộp hồ sơ mức 4