THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.003654.000.00.00.H10 - 34. Thông báo tổ chức lễ hội Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 522 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.001106.000.00.00.H10 - 9. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 654 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.003646.000.00.00.H10 - 7. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 552 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.003835.000.00.00.H10 - 8. Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Sở Văn hóa - Thể thao và DL Văn Hóa 519 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001056.000.00.00.H10 - 98. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 444 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001500.000.00.00.H10 - 94. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 443 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.005162.000.00.00.H10 - 95. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 444 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 2.001628.000.00.00.H10 - 100. Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 572 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 2.001616.000.00.00.H10 - 101. Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 541 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 2.001622.000.00.00.H10 - 102. Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 634 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 2.001611.000.00.00.H10 - 103. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 524 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 2.001589.000.00.00.H10 - 104. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 483 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.003742.000.00.00.H10 - 105. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 496 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.001837.000.00.00.H10 - 106. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 505 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.004551.000.00.00.H10 - 119. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 419 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.004628.000.00.00.H10 - 114. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 523 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.004623.000.00.00.H10 - 115. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 491 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.004594.000.00.00.H10 - 124. Công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 487 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.004580.000.00.00.H10 - 122. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 413 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.004572.000.00.00.H10 - 123. Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 406 Toàn trình Nộp hồ sơ