Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 67. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 436 Nộp hồ sơ mức 4
2 68. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 405 Nộp hồ sơ mức 4
3 69. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 3,5 303 Nộp hồ sơ mức 4
4 70. Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 3,5 323 Nộp hồ sơ mức 4
5 71. Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 6,5 264 Nộp hồ sơ mức 4
6 72. Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 6,5 277 Nộp hồ sơ mức 4
7 73. Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 6,5 274 Nộp hồ sơ mức 4
8 74. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 372 Nộp hồ sơ mức 4
9 75. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Golf Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 309 Nộp hồ sơ mức 4
10 76. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Cầu lông. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 355 Nộp hồ sơ mức 4
11 77. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Taekwondo. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 369 Nộp hồ sơ mức 4
12 78. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Karatedo. Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 372 Nộp hồ sơ mức 4
13 79. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bơi, lặn Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 466 Nộp hồ sơ mức 4
14 80. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Billiards & Snooker Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 445 Nộp hồ sơ mức 4
15 81. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động bóng bàn Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 382 Nộp hồ sơ mức 4
16 82. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Dù lượn và Diều bay Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 402 Nộp hồ sơ mức 4
17 83. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 441 Nộp hồ sơ mức 4
18 84. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 385 Nộp hồ sơ mức 4
19 85. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Judo Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 416 Nộp hồ sơ mức 4
20 86. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình và Fitness Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể thao 4,5 414 Nộp hồ sơ mức 4