CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001782.000.00.00.H10 - 72. Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 411 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.002022.000.00.00.H10 - 70. Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 420 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.002013.000.00.00.H10 - 71. Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 411 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.001056.000.00.00.H10 - 98. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 372 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.001517.000.00.00.H10 - 96. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 388 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.001527.000.00.00.H10 - 97. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 392 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.001500.000.00.00.H10 - 94. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 370 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.005162.000.00.00.H10 - 95. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 372 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.000953.000.00.00.H10 - 73. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 560 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.000936.000.00.00.H10 - 74. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Golf Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 436 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.002445.000.00.00.H10 - 66. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 577 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.002396.000.00.00.H10 - 67. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 559 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.000863.000.00.00.H10 - 79. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 565 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.005163.000.00.00.H10 - 86. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình và Fitness Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 616 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.000594.000.00.00.H10 - 87. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo thể thao giải trí Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 485 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.000883.000.00.00.H10 - 78. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bơi, Lặn Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 685 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.000814.000.00.00.H10 - 82. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 570 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.000544.000.00.00.H10 - 89. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Võ cổ truyền, Vovinam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 469 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.000501.000.00.00.H10 - 91. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 451 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.000644.000.00.00.H10 - 83. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 520 4 Nộp hồ sơ mức 4