THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.001782.000.00.00.H10 - 72. Đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 490 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.002022.000.00.00.H10 - 70. Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 493 Toàn trình Nộp hồ sơ
3 1.002013.000.00.00.H10 - 71. Đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 483 Toàn trình Nộp hồ sơ
4 1.001056.000.00.00.H10 - 98. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 444 Toàn trình Nộp hồ sơ
5 1.001517.000.00.00.H10 - 96. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Leo núi thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 464 Toàn trình Nộp hồ sơ
6 1.001527.000.00.00.H10 - 97. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng rổ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 473 Toàn trình Nộp hồ sơ
7 1.001500.000.00.00.H10 - 94. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng ném Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 444 Toàn trình Nộp hồ sơ
8 1.005162.000.00.00.H10 - 95. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Wushu Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 444 Toàn trình Nộp hồ sơ
9 1.000953.000.00.00.H10 - 73. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Yoga Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 989 Toàn trình Nộp hồ sơ
10 1.000936.000.00.00.H10 - 74. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Golf Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 540 Toàn trình Nộp hồ sơ
11 1.002445.000.00.00.H10 - 66. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 648 Toàn trình Nộp hồ sơ
12 1.002396.000.00.00.H10 - 67. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 628 Toàn trình Nộp hồ sơ
13 1.000863.000.00.00.H10 - 79. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Billards & Snooker Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 632 Toàn trình Nộp hồ sơ
14 1.005163.000.00.00.H10 - 86. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thể hình và Fitness Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 683 Toàn trình Nộp hồ sơ
15 1.000594.000.00.00.H10 - 87. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động vũ đạo thể thao giải trí Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 545 Toàn trình Nộp hồ sơ
16 1.000883.000.00.00.H10 - 78. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Bơi, Lặn Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 773 Toàn trình Nộp hồ sơ
17 1.000814.000.00.00.H10 - 82. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Khiêu vũ thể thao Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 641 Toàn trình Nộp hồ sơ
18 1.000544.000.00.00.H10 - 89. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động Võ cổ truyền, Vovinam Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 526 Toàn trình Nộp hồ sơ
19 1.000501.000.00.00.H10 - 91. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động quần vợt Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 518 Toàn trình Nộp hồ sơ
20 1.000644.000.00.00.H10 - 83. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao tổ chức hoạt động thể dục thẩm mỹ Sở Văn hóa - Thể thao và DL Thể dục Thể thao 582 Toàn trình Nộp hồ sơ