Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 8. Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 2 92 Nộp hồ sơ mức 3 Nộp hồ sơ mức 4
2 9. Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 2 97 Nộp hồ sơ mức 4
3 10. Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 2 94 Nộp hồ sơ mức 4
4 100. Công nhận điểm du lịch Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 13,5 405 Nộp hồ sơ mức 4
5 101. Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 6 316 Nộp hồ sơ mức 4
6 102. Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 3,5 319 Nộp hồ sơ mức 4
7 103. Cấp đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 3,5 332 Nộp hồ sơ mức 4
8 104. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 3,5 324 Nộp hồ sơ mức 4
9 105. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 3,5 291 Nộp hồ sơ mức 4
10 106. Thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 3,5 283 Nộp hồ sơ mức 4
11 107. Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 3,5 312 Nộp hồ sơ mức 4
12 108. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 5,5 292 Nộp hồ sơ mức 4
13 109. Cấp Giấy chứng nhận khóa cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 6 313 Nộp hồ sơ mức 4
14 110. Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 5 266 Nộp hồ sơ mức 4
15 111. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở của văn phòng đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 3,5 312 Nộp hồ sơ mức 4
16 112. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài trong trường hợp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện bị mất, bị hủy hoại, bị hư hỏng hoặc bị tiêu hủy Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 3,5 321 Nộp hồ sơ mức 4
17 113. Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 3,5 275 Nộp hồ sơ mức 4
18 114. Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện tại Việt Nam của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nước ngoài Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 3,5 284 Nộp hồ sơ mức 4
19 115. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 10 307 Nộp hồ sơ mức 4
20 116. Cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Sở Văn hóa - Thể thao và DL Du lịch 10 282 Nộp hồ sơ mức 4