Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 68. Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc. Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng - chứng chỉ 3 1125 Nộp hồ sơ mức 4
2 70. Công nhận văn bằng tốt nghiệp các cấp học phổ thông do cơ sở nước ngoài cấp. Mã số hồ sơ:BGD-BPC-285249-TT Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng - chứng chỉ 10 562 Nộp hồ sơ mức 4
3 69. Chỉnh sửa nội dung văn bằng. Sở Giáo dục và Đào tạo Văn bằng - chứng chỉ 2 559 Nộp hồ sơ mức 4