CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.000963.000.00.00.H10 - test Sở Ngoại vụ Công tác lãnh sự 218 4 Nộp hồ sơ mức 4 Nộp hồ sơ mức 3