THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000480.000.00.00.H10 - 1. Cấp Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phướctin Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 437 Một phần
2 1.001456.000.00.00.H10 - 2. Cấp hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Bình phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 1243 Một phần
3 1.004127.000.00.00.H10 - 5. Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là CDVN bị mua bán ra nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 308 Một phần
4 NOTUPDATE - 6. Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 344 Một phần
5 1.001200.000.00.00.H10 - 7. Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia cho cán bộ, viên chức, công nhân tại Công an cấp tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 303 Một phần
6 1.003460.000.00.00.H10 - 8. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 577 Một phần
7 1.001194.000.00.00.H10 - 9. Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 494 Một phần
8 1.001146.000.00.00.H10 - 10. Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 302 Một phần
9 1.002411.000.00.00.H10 - 11. Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 396 Một phần
10 1.001010.000.00.00.H10 - 12. Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 355 Một phần
11 2.000473.000.00.00.H10 - 13. Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 314 Một phần
12 2.000460.000.00.00.H10 - 14. Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 328 Một phần
13 2.000332.000.00.00.H10 - 15. Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 318 Một phần
14 2.000281.000.00.00.H10 - 16. Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 292 Một phần
15 1.000931.000.00.00.H10 - 17. Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 430 Một phần
16 1.001445.000.00.00.H10 - 19.Trình báo mất hộ chiếu tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 386 Một phần
17 1.001437.000.00.00.H10 - 18. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 616 Một phần