Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp Giấy xác nhận nhân sự của công dân Việt Nam ở nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phướctin Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 5 213
2 2. Cấp hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Bình phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 8 391
3 3. Cấp lại hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 8 219
4 4. Sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 8 197
5 5. Cấp giấy chứng nhận về nước cho nạn nhân là CDVN bị mua bán ra nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 1 177
6 6. Đăng ký thường trú tại Việt Nam đối với công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 30 206
7 7. Cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia cho cán bộ, viên chức, công nhân tại Công an cấp tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 3 174
8 8. Cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 5 267
9 9. Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 5 236
10 10. Gia hạn tạm trú cho người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 5 174
11 11. Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 5 210
12 12. Cấp thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 4 194
13 13. Cấp đổi thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 20 181
14 14. Cấp lại thẻ thường trú cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 20 179
15 15. Cấp giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 5 188
16 16. Cấp lại giấy phép xuất nhập cảnh cho người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 5 166
17 17. Cấp giấy phép vào khu vực cấm, khu vực biên giới cho người nước ngoài tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 5 248
18 18. Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 7 285
19 19.Trình báo mất hộ chiếu tại Công an tỉnh Bình Phước Công an tỉnh Quản lý xuất nhập cảnh 1 187