Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Cấp đăng ký, cấp biển số xe (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 1 211
2 2. Đăng ký sang tên xe trong tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 2 462
3 3. Đăng ký sang tên di chuyển đi khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 2 209
4 4. Đăng ký xe từ tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác chuyển đến tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 1 180
5 5. Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 7 193
6 6. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 30 197
7 7. Đăng ký xe tạm thời (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 1 190
8 8. Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 2 171
9 9. Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 2 187
10 10. Cấp phù hiệu kiểm soát cho xe ô tô mang biển số Khu kinh tế - Thương mại đặc biệt, Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ (CAT) 1 180