Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh Công an tỉnh Tổ chức cán bộ(CAT) 1 186
2 2. Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Tổ chức cán bộ(CAT) 90 183
3 3. Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân (thực hiện tại cấp tỉnh) Công an tỉnh Tổ chức cán bộ(CAT) 1 185
4 4. Tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Công an tỉnh Tổ chức cán bộ(CAT) 1 174