CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.004616.000.00.00.H10 - 1. Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng Chứng chỉ hành nghề dược bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật dược)theo hình thức xét hồ sơ Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 2893 4 Nộp hồ sơ mức 4
2 1.004604.000.00.00.H10 - 2. Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp CCHND bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp CCHND Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 765 4 Nộp hồ sơ mức 4
3 1.004599.000.00.00.H10 - 3. Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 783 4 Nộp hồ sơ mức 4
4 1.004596.000.00.00.H10 - 4. Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 1030 4 Nộp hồ sơ mức 4
5 1.004593.000.00.00.H10 - 5. Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 1520 4 Nộp hồ sơ mức 4
6 1.004585.000.00.00.H10 - 6. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm vi kinh doanh dược có làm thay đổi Điều kiện kinh doanh; thay đổi địa điểm kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 965 4 Nộp hồ sơ mức 4
7 1.004576.000.00.00.H10 - 7. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 1162 4 Nộp hồ sơ mức 4
8 1.004571.000.00.00.H10 - 8. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược thuộc thẩm quyền của Sở Y tế (Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc; cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền) Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 626 4 Nộp hồ sơ mức 4
9 1.004557.000.00.00.H10 - 9. Thông báo hoạt động bán lẻ thuốc lưu động Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 547 4 Nộp hồ sơ mức 4
10 1.004532.000.00.00.H10 - 10. Cho phép hủy thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc thuộc thẩm quyền Sở Y tế (Áp dụng với cơ sở có sử dụng, kinh doanh thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc trừ cơ sở sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu) Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 569 4 Nộp hồ sơ mức 4
11 1.004529.000.00.00.H10 - 11. Cho phép mua thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 544 4 Nộp hồ sơ mức 4
12 1.004516.000.00.00.H10 - 16. Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 1515 4 Nộp hồ sơ mức 4
13 1.004459.000.00.00.H10 - 17. Cho phép bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn chế bán lẻ đối với cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 520 4 Nộp hồ sơ mức 4
14 1.004449.000.00.00.H10 - 12. Cấp phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân xuất cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân xuất cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người xuất cảnh và không phải là nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 535 4 Nộp hồ sơ mức 4
15 1.004087.000.00.00.H10 - 13. Cấp phép nhập khẩu thuốc thuộc hành lý cá nhân của tổ chức, cá nhân nhập cảnh gửi theo vận tải đơn, hàng hóa mang theo người của tổ chức, cá nhân nhập cảnh để điều trị bệnh cho bản thân người nhập cảnh Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 857 4 Nộp hồ sơ mức 4
16 1.003963.000.00.00.H10 - 14. Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 640 4 Nộp hồ sơ mức 4
17 1.003613.000.00.00.H10 - 15. Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 470 4 Nộp hồ sơ mức 4
18 1.003001.000.00.00.H10 - 19. Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc. Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 1136 4 Nộp hồ sơ mức 4
19 1.002258.000.00.00.H10 - 26. Đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc. Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 517 4 Nộp hồ sơ mức 4
20 1.001893.000.00.00.H10 - 18. Công bố cơ sở kinh doanh có tổ chức kệ thuốc. Sở Y tế Dược phẩm (Sở Y tế) 530 4 Nộp hồ sơ mức 4