Cổng thông tin dịch vụ công
TỈNH BÌNH PHƯỚC
Đăng nhập cổng dịch vụ công Quốc gia Đăng Nhập Đăng Ký

TIN MỚI Trung tâm Hành chính công tỉnh đổi tên thành Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh - Thông báo ngừng tiếp nhận hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tại địa bàn thị xã Phước Long - Thông báo về việc thay đổi hệ thống ngành kinh tế Việt Nam tại cơ quan đăng ký kinh doanh - Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến -

Cấp tiếp nhận

Dịch vụ công

# Dịch vụ công Đơn vị Lĩnh vực Thời gian GQ Lượt xem Mức độ 3 Mức độ 4
1 1. Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 3 826 Nộp hồ sơ mức 4
2 2. Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 3 446 Nộp hồ sơ mức 4
3 3. Xác định trường hợp được bồi thường do xảy ra tai biến trong tiêm chủng. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 10 326 Nộp hồ sơ mức 4
4 4. Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 3 360 Nộp hồ sơ mức 4
5 5. Công bố lại đối với cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện khi có thay đổi về tên, địa chỉ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 3 455 Nộp hồ sơ mức 4
6 6. Công bố lại đối với cơ sở điều trị công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng phương thức điện tử khi hồ sơ công bố bị hư hỏng hoặc bị mất. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 3 511 Nộp hồ sơ mức 4
7 7. Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 3 351 Nộp hồ sơ mức 4
8 9. Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 15 401 Nộp hồ sơ mức 4
9 10. Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng chế phẩm. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 3 488 Nộp hồ sơ mức 4
10 11. Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 3 346 Nộp hồ sơ mức 4
11 12. Duyệt dự trù và phân phối thuốc Methadone thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 10 730 Nộp hồ sơ mức 4
12 13. Cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 3 550 Nộp hồ sơ mức 4
13 15. Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 7 371 Nộp hồ sơ mức 4
14 14. Thông báo hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 7 284 Nộp hồ sơ mức 4
15 16. Cấp giấy nhận chứng bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 7 366 Nộp hồ sơ mức 4
16 17. Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 30 313 Nộp hồ sơ mức 4
17 18.Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 7 289 Nộp hồ sơ mức 4
18 19.Điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Y tế dự phòng (Sở Y tế) 10 266 Nộp hồ sơ mức 4