CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 1.002.759 - 1. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT Bảo hiểm Xã hội tỉnh Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế 827 3 Nộp hồ sơ mức 3