THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

# Dịch vụ công Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Lượt xem Mức độ Chọn
1 2.000465.000.00.00.H10 - Thành lập thôn, ấp, khu phố mới Sở Nội vụ Xây dựng chính quyền 21187 Toàn trình Nộp hồ sơ
2 1.000989.000.00.00.H10 - 1. Phân loại đơn vị hành chính cấp xã Sở Nội vụ Xây dựng chính quyền 808 Toàn trình Nộp hồ sơ